O kuželkách - trocha historie

Určit vznik hry "v kuželky" znamená přímo vědecké bádání začínající až někde v babylonské říši, tzn. cca 4500 let před n.l. První zmínku o hře v kuželky uvádí ve 12. století před n.l. básník Homér, tvůrce slavných eposů Illias a Odysea. Zpočátku se házelo vhodnými kameny i vzduchem na vzdálený cíl. V našich podmínkách se o kuželkách zmiňují v beletrii K. J. Beneš, K. V. Rais, Karolina Světlá a další. Tehdejší požadavky na účastníky nebyly téměř žádné a to ani pokud jde o fyzickou zdatnost – házelo se maximálně 3–5× v jednom sledu. Dráhy bývaly 10–20 metrů dlouhé, jeden až jeden a půl metrů široké. Už tehdy se dbalo na to, aby byly vodorovné. Postupem času se utvářely discipliny, ve kterých bylo možné soutěžit a tak vzniklo "Koulení o ceny" a to vlastně znamenalo zrod soutěží.

První sportovní organizace na evropském kontinentu vznikla již v roce 1885 v Drážďanech, v roce 1926 byla ve Stockholmu založena mezinárodní kuželkářská organizace International Bowling Association (IBA), naši zemi v ní zastupoval od roku 1931 německý svaz. Stále však sílily snahy utvořit svoji vlastní organizaci. K tomu došlo 11. ledna 1937, kdy vznikla Asociace československého sportu kuželkářského a jejím prvním předsedou byl zvolen Pavel Varsik. Dne 1.4.1937 registrovala již ASČK 620 členů z 31 klubů a kroužků. Druhá světová válka však znamenala konec činnosti ASČK a utvořen byl SČK (Svaz českých kuželkářů) a SAZK na Slovensku jako protiváha německého kuželkářského svazu. Po jejím skončení byla v říjnu 1946 ustavena nová vrcholná organizace ČAKS (Československá asociace kuželkářského sportu) a jejím předsedou JUDr. Otakar Kádner.

Od roku 1952 se měnil několikrát název, od roku 1990 až do zániku čs. státu byl vrcholnou organizací Československý kuželkářský svaz (ČSKS). V Čechách byl nejvyšším orgánem Český kuželkářský svaz (ČKS), na území Moravy působil MSKS (Moravskoslezský kuželkářský svaz). Po vzniku samostatné České republiky byl 18. dubna 1993 ustaven Českomoravský kuželkářský svaz (ČMKS) a v následujícím roce ukončily svoji činnost ČKS a MSKS.

V roce 2001, kdy se začal i na poli sportovním prosazovat bowling, došlo k reorganici a vrcholným orgánem se stala Česká kuželkářská a bowlingová federace, jejímž prezidentem je dodnes Vladimír Tlamka. Kuželkářské dění řídí Česká kuželkářská asociace (ČKA) a o bowling pečuje Česká bowlingová asociace (ČBA).

Náš kuželkářský sport si dokázal nalézt místo i v mezinárodních organizacích, v nichž pracovali mnozí naši funkcionáři. Za všechny jmenujme alespoň Antonína Cihláře, který byl přededou "asfaltové" sekce FIQ (Federation Internationale des Quillers) celých 15 let od roku 1961 do roku 1975, kdy byl našimi státními orgány na základě jeho odsouzení okupace v roce 1968 odvolán. Dále ve FIQ pracovali Josef Smékal (předseda "asfaltové" sekce od roku 1954 do roku 1961), Jaroslav Rázek (sportovní referent), Jan Boor (sekretář), Rudolf Suchý, Oskar Saga a další. V roce 1993 se na konferenci v Budapešti změnil název "asfaltová sekce" na sekci "klasik". Od roku 2005 je náhradníkem revizní komise NBC Petr Dobeš. Momentálně nejvýznamnější funkci na mezinárodní scéně zastává Vladimír Tlamka, který je viceprezidentem WNBA.

čerpáno: www.kuzelky.cz

 

Přehled československých a českých mistrů a mistryň světa
1962 Bratislava družstva muži Šimůnek, Mihál, Kočárek, Vostřák, Šavlík, Prejsler
jednotlivkyně ženy Šindlerová Vlasta
1966 Bukurešť dvojice žen Šindlerová Vlasta, Mikulčíková Marie
1968 Linz dvojice mužů Kočárek Miroslav, Blaževič Ivo
1974 Eppelheim jednotlivkyně ženy Konířová Hana
1984 Ljubljana družstva muži Procházka Vl., Kliment, Vitkovič, Něnička, Krtil, Slabák
1985 Frankfurt jednotlivkyně juniorky Dobešová Naďa
1988 Budapešť dvojice ženy Dobešová Naďa, Žďárková Daniela
1990 Innsbruck dvojice ženy Dobešová Naďa, Žďárková Daniela
1993 Budapešť smíšené juniorské dvojice Zahrádková Hana, Fürst Martin
1994 Ludwigshafen dvojice ženy Dobešová Naďa, Cahová Vlasta
jednotlivkyně ženy Dobešová Naďa
1995 Hunedoara dvojice junioři Fürst Martin, Pytlík Viktor
1996 Klagenfurt dvojice dorostenci Jelínek Miroslav, Jirouš Michal
1998 Blansko kombinace dorostenci Gutwirth Ota
2000 Poznaň jednotlivkyně ženy Dobešová Naďa
kombinace ženy Dobešová Naďa
Celje družstva dorostenci Parkan, Bučko, Sobčák, Vaněk Martin
dvojice dorostenky Podzimková Kateřina, Malá Radka
jednotlivkyně dorostenky Malá Radka
2001 Koper družstva juniorky Kováříková, Vicencová, Cahová, Malá, Pěchová, Podzimková, Bukovská
2002 Osterhofen dvojice dorostenci Sobčák Ondřej, Podzimek Martin
2004 Brašov jednotlivkyně ženy Budišová Eva
Boleslawiec tandem mix dorostu Cvejnová Aneta, Touš Ondřej
jednotlivkyně dorostenky Vaverková Lucie
kombinace dorostenky Vaverková Lucie
2005 Novi Sad tandem mix M+Ž Bukovská Lenka, Němec Jiří
2007 Košice dvojice dorostenci Dejda Filip, Stloukal Miloš
sprint dorostenci Stloukal Miloš
kombinace dorostenci Dejda Filip
tandem mix M+Ž Wiedermannová Hana, Kotyza Jan
2010 Rijeka jednotlivkyně juniorky Wiedermannová Hana
2011 Ritzing sprint ženy Wiedermannová Hana
Sarajevo tandem mix dorostu Tatoušková Nikola, Endršt Jan
sprint dorostenci Neumann Daniel
kombinace dorostenky Tatoušková Nikola

 

Vyhledávání

Administrátor Petr Pazdera 2008-2013 (c) Všechna práva vyhrazena